УГОДА КОРИСТУВАЧА

***************

1. ПРЕДМЕТ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УГОДИ

1.1. Предметом цієї Угоди користувача (далі – «Угода») є відносини між ТОВ «Шахтар Трейдинг», юридичною особою, що зареєстрована і діє за законодавством України, є адміністратором (далі – «Адміністратор») сайту shakhtar.com (далі – «Сайт») і додатка FC Shakhtar, що поширюється на платформах iOS та Android (далі – «Додаток»), і вами (далі – «Користувач») щодо користування передплатою Shakhtar Club (далі – «Передплата»).

1.2. Користувачем визнається фізична особа, яка пройшла реєстрацію на Сайті або в Додатку та оформила Передплату чи участь у бета-тестуванні (пробне тестування).

Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку, має змогу здійснити оплату за перегляд контенту у випадках, передбачених Адміністратором. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматись від доступу до перегляду такого контенту та/або від здійснення оплати за його перегляд без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників згідно з чинним законодавством України. В іншому разі відповідальність за порушення умов цієї Угоди фізичною особою, що не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників згідно з чинним законодавством України. Адміністратор не відповідає за законність перегляду/прослуховування/прочитання контенту Користувачем.

1.3. Передплата надає Користувачам доступ до закритого контенту про життя гравців і співробітників ФК «Шахтар» (Донецьк) (далі – «Клуб»), спеціальних пропозицій від Клубу та його партнерів, доступ до перегляду закритих відео й вебінарів, статей на Сайті, пріоритетної купівлі абонементів і квитків, спеціальних пропозицій щодо знижок, а також доступ до переваг у придбанні квитків та абонементів на матчі.

1.4. Платним контентом є текстові й відеоматеріали, доступ до яких надано Користувачам за допомогою Сайту та/або програмних Додатків FC Shakhtar, доступних на пристроях, підключених до мережі Інтернет (далі – «Пристрої»).

1.5. Чинна Угода є публічною офертою. Виконання Користувачем дій, зазначених у цій Угоді, в тому числі (але не виключно) використання Користувачем будь-яких платних послуг, що входять до пакета Передплати, перегляд контенту, надіслання реєстраційних форм, надання інформації, перехід за відповідними гіперпосиланнями, а також встановлення відповідної позначки в процесі реєстрації на Сайті під час оплати Передплати та інші дії, вказані в Угоді, є повною та беззаперечною згодою Користувача з усіма пунктами цієї Угоди і всіма її змінами й доповненнями, є беззаперечною згодою з її умовами та свідчить про укладання двостороннього договору між Адміністратором і Користувачем. У разі незгоди з будь-якою з умов цієї Угоди Користувач зобов’язаний відмовитись від подальшого користування Передплатою.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

2.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитись з умовами цієї Угоди. Адміністратор має право вносити зміни до цієї Угоди, про що повідомляє Користувача. Продовження використання Користувачем Передплати після внесення будь-яких змін та/або доповнень до Угоди передбачає беззаперечну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не позбавляє Користувача зобов’язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

2.2. Користувач зобов’язується не поширювати закрите наповнення Сайту й Додатка без письмового дозволу Адміністратора/Правовласника контенту в будь-яких медіа. Винятком є акаунти журналістів.

2.3. Користувач гарантує, що під час користування Передплатою не вдається та не вдаватиметься до будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого користування Передплатою, перегляду/прослуховування/прочитання, копіювання контенту, зокрема системи територіального обмеження доступу до перегляду контенту за IP-адресами, а також будь-яких інший дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту й Передплати. Також Користувач зобов’язується утримуватись від несанкціонованого блокування рекламної інформації в Додатку та на Сайті.

2.4. Користувач, зареєстрований на Сайті, має право розміщувати коментарі щодо контенту та інших наданих послуг.

2.5. Користувач не має права розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію у своїх коментарях або використовувати Передплату й Сайт для рекламування чи іншого стимулювання збуту яких-небудь товарів та/або послуг будь-яким іншим не погодженим з Адміністратором способом.

2.6. Користувач зобов’язується у своїх коментарях утримуватись від розміщення в текстовій або будь-якій іншій формі інформації, що принижує честь і гідність, порушує права й свободи інших Користувачів та/або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, свідомо неправдиву інформацію й таку, що ганьбить честь і гідність, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб чи будь-яким іншим способом порушує умови цієї Угоди або чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди та/або за місцеперебуванням Користувача.

2.7. Користувач є цілковито відповідальним за свої дії у зв’язку з розміщенням коментарів та зобов’язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред’явлені через це, самостійно і власним коштом. У разі притягнення третіми особами Адміністратора до відповідальності за розміщення Користувачем коментарів або іншої інформації Адміністратор має право вдаватися до дій зі встановлення місцеперебування й розшуку Користувача для притягнення такого Користувача як співвідповідача.

2.8. Користувач дає свою згоду на отримування інформаційних, у тому числі рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Угоди, способом, зокрема в інтерфейсі Сайту й Передплати, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти, номером телефону Користувача або іншим чином.

Користувач має право відмовитись від отримування такої інформації шляхом:

- самостійного відключення в параметрах електронного листа з розсилкою функції отримування розсилок за допомогою переходу за спеціальним посиланням, зазначеним у листі;

- надіслання електронного листа на адресу електронної пошти Адміністратора [email protected];

- відключення отримувань push-повідомлень у налаштуваннях мобільних Пристроїв;

- блокування отримування повідомлень у додатках-месенджерах;

- блокування отримування будь-якої комунікації в персональному профілі Користувача на Сайті shakhtar.com або в Додатку FC Shakhtar.

2.9. Користувач дає згоду на використання свого номера телефону або номерів, що використовуються ним для комунікації з Адміністратором та/або здійснення платіжних операцій у Передплаті, для дзвінків, надіслання інформаційних повідомлень будь-яким незабороненим чинним законодавством України й застосовним до Угоди способом.

Користувач має право відмовитись від подальшого використання його номера для комунікації, зателефонувавши й повідомивши про це службу підтримки Адміністратора за номером 0 800 300 314 чи 044 390 90 09 або змінивши параметри налаштування зворотного зв’язку в особистому кабінеті.

3. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

3.1. Адміністратор зобов’язується відкрити Користувачеві доступ до Передплати в порядку та на умовах, передбачених цією Угодою.

3.2. Адміністратор має право на власний розсуд і без спеціального повідомлення Користувачеві:

3.2.1. Обмежити доступ Користувача до Передплати, певних одиниць контенту, в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду контенту за IP-адресами Користувачів;

3.2.2. Змінювати перелік та інші характеристики контенту, іншої інформації, розміщеної в Передплаті, а також функціональні параметри Сайту й Додатка;

3.2.3. Змінювати та/або доповнювати Угоду, умови програм лояльності, наявність подарунків, вимоги до доступу до перегляду контенту та інше;

3.2.4. Установлювати знижки на послугу платного доступу до перегляду контенту. При цьому строки дії знижок, розмір знижок та список контенту, на який знижки поширюються, може бути змінено Адміністратором;

3.2.5. Установлювати будь-які обмеження в користуванні Передплатою;

3.2.6. Установити вікові обмеження під час доступу Користувачів до контенту. Користувачі, які не досягли вказаного Адміністратором віку, зобов’язуються утриматись від доступу до такого контенту. Про вікові обмеження Адміністратор може сповіщати Користувачів шляхом розміщення інформаційних знаків на сторінках із контентом та/або за допомогою інформаційних повідомлень, що демонструються Користувачеві перед початком перегляду одиниці контенту.

3.3. Адміністратор має право вдаватися до будь-яких дій, що не суперечать чинному законодавству, яке застосовується до цієї Угоди, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Передплати, розміщеного контенту, дестабілізації роботи Сайту і Додатка, інших дій, що порушують права й законні інтереси Адміністратора та/або Правовласників контенту.

3.4. Адміністратор надає Користувачеві доступ до контенту для легального некомерційного індивідуального користування способами, вказаними в цій Угоді користувача. Передача третім особам доступу до перегляду контенту, в тому числі для групового перегляду та/або іншого поширення (у тому числі, але не виключно, продаж або інше відчуження Користувачем свого облікового запису, перепродаж Користувачем паролів та логінів для перегляду контенту), є грубим порушенням Угоди користувача. Адміністратор лишає за собою право без попередження блокувати профіль Користувача та/або Користувачів, що порушує (-ють) умови користування (Несумлінний Користувач), та/або блокувати прийом оплати платіжними картками Користувача та/або Користувачів, які використовуються для придбання доступу до контенту в Передплаті, а також, з метою захисту ліцензійних прав Адміністратора й Правовласників авторських та/або суміжних прав на контент, розміщений на Сайті, дезактивовувати послуги, обмежувати та/або блокувати доступ до перегляду раніше придбаних одиниць контенту без повернення Користувачеві та/або третім особам, що отримали доступ до профілю такого Користувача з метою придбання та/або перегляду одиниць контенту, сплачених грошових коштів чи вдаватися до інших методів з метою попередження неавторизованої передачі доступу до контенту Передплати іншим Користувачам або третім особам. Несумлінний Користувач, який надає доступ до свого профілю третім особам, самостійно несе ризик можливих претензій з боку третіх осіб, права яких порушуються, й зобов’язується врегулювати всі можливі претензії таких третіх осіб самотужки і власним коштом без залучення Адміністратора.

3.5. У разі встановлення фактів несумлінного користування Передплатою з ініціативи Адміністратора Користувача може бути притягнуто до громадянської, адміністративної та/або кримінальної відповідальності.

3.6. Адміністратор має право на власний розсуд без повідомлення Користувачеві та без пояснення причин видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Адміністратор не є відповідальним за будь-які збитки, які можуть бути спричинені Користувачу такою дією.

3.7. Адміністратор має право передбачити для Користувачів програми лояльності, акційні, а також заохочувальні пропозиції, про які Користувача буде повідомлено особисто через обраний ним канал комунікації або в особистому кабінеті в розділі керування Передплатою.

3.8. Адміністратор здійснює попередню модерацію коментарів, що розміщуються Користувачами на Сайті ФК «Шахтар» (Донецьк). Адміністратор вдається до дій, спрямованих на захист прав і законних інтересів, виключно після звернення зацікавленої особи до Адміністратора в порядку, встановленому в цій Угоді. Цим Адміністратор лишає за собою право обмежити або видалити функцію коментарів без будь-якого повідомлення Користувачеві.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.1. У разі невиконання та/або неналежного виконання умов цієї Угоди Сторона, яка допустила порушення, є відповідальною згідно з чинним законодавством, що застосовується до Угоди. Винувата в невиконанні та/або неналежному виконанні своїх зобов’язань за цією Угодою Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та/або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.

4.2. Адміністратор має право в будь-який час на власний розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Передплати або до її окремих послуг, у тому числі (але не виключно) в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, чинного законодавства, що застосовується до цієї Угоди, а також у разі, якщо Адміністратор має підстави вважати дії Користувача несумлінними, спрямованими на порушення працездатності Сайту або Додатка та/або такими, що можуть призвести до порушення прав, законних інтересів Адміністратора та/або Правовласників контенту, завдати шкоди їхній діловій репутації тощо. У разі якщо припинення/обмеження/призупинення доступу до Передплати сталися з вини Користувача, в тому числі внаслідок вищезазначених дій, грошові кошти, сплачені Користувачем за доступ до перегляду платного контенту, поверненню не підлягають. Адміністратор не є відповідальним за будь-які збитки, яких може бути завдано Користувачеві такими діями.

4.3. Користувач самостійно відповідає за власні дії, пов’язані з користуванням Передплатою, розміщенням коментарів.

4.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що:

4.4.1. Доступ до Передплати, в тому числі до контенту, інших послуг, надається «в тому вигляді, як є», й Адміністратор не гарантує їх відповідності очікуванням Користувача.

4.4.2. Адміністратор не є відповідальним за будь-які технічні негаразди, затримку в обробці або передачі даних, затримку надходження платежів за послуги платного доступу до перегляду контенту, неправомірний доступ третіх осіб до перегляду контенту, збереження логіна й пароля Користувача. Адміністратор не гарантує безпомилкової та безперебійної роботи Передплати й за замовчуванням не є відповідальним за шкоду, заподіяну Користувачеві технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на боці Користувача.

4.4.3. У разі подання до Адміністратора позовів, а також будь-яких інших вимог, що стосуються використання Додатка Користувачем або третьою особою з облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний урегулювати вищезазначені претензії/позови/вимоги самотужки й власним коштом і компенсувати у повному обсязі всі витрати та збитки, яких зазнав Адміністратор.

5. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРЕГЛЯДУ КОНТЕНТУ

5.1. Для оплати доступу до Передплати Користувач зобов’язаний зареєструватися на Сайті, створити власний обліковий запис, оплатити Передплату.

5.2. Адміністратор надає Користувачеві такі послуги:

5.2.1. Доступ до платного контенту за Передплатою означає надання Адміністратором Користувачеві можливості доступу до визначеного Адміністратором переліку одиниць контенту протягом строку дії доступу до Передплати згідно з правилами, зазначеними в цій Угоді. При цьому Адміністратор має право надавати в межах Передплати кілька різновидів (типів) доступу до Передплати. Початок строку дії доступу до Передплати обчислюється від моменту його оплати Користувачем і відображення факту оплати такої послуги в електронній системі обліку платежів Адміністратора.

5.2.2. Доступ до тестового періоду користування Передплатою (відкрите бета-тестування) означає, що Користувач має безкоштовний доступ до платного контенту протягом тестового періоду, встановленого Адміністратором. Для цього Користувач вказує свою чинну банківську картку, задля перевірки коректності якої може бути заблоковано суму в розмірі 1,00 (однієї) гривні, яка потім протягом дня повертається Користувачеві. Якщо Користувач не відмовився від автоматичного продовження доступу до контенту після завершення тестового періоду, Передплату буде продовжено на платній основі відповідно до встановлених тарифів.

5.3. Послуги платного доступу до перегляду контенту надаються Користувачеві в порядку та на умовах, зазначених нижче:

5.3.1. Платний доступ до перегляду контенту може надаватися Користувачеві за умови внесення таким Користувачем відповідної плати, якщо інше не передбачено програмами лояльності, умовами акції тощо.

5.3.2. Послуги з надання платного доступу до перегляду контенту вважаються наданими на момент надходження грошових коштів на рахунок Адміністратора.

5.3.3. Послуга вважається наданою Адміністратором належним чином і в повному обсязі незалежно від факту використання Користувачем наданого доступу до Передплати.

5.3.4. Після спливу строку оплаченого доступу до перегляду контенту з банківського рахунку або рахунку в електронній платіжній системі, вказаних Користувачем, здійснюватиметься автоматичне списання суми в розмірі раніше обраного тарифу на наступний період за умови наявності грошових коштів на такому рахунку. Цей пункт є згодою Користувача на договірне списання банком, що його обслуговує, з його рахунку грошових коштів за активної опції в особистому кабінеті «Автоматичне продовження». У разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання автоматичне списання здійснюватиметься до моменту успішного списання коштів.

5.3.4.1. Автоматичне продовження (списання грошових коштів на наступний період) відбувається наступного дня після завершення попереднього платного періоду.

5.3.4.2. Користувач має право будь-якої миті скасувати автоматичне продовження Передплати в налаштуваннях особистого кабінету. У разі скасування продовження зберігається доступ до поточної Передплати до спливу строку її дії.

5.3.4.3. Користувач не може скасувати Передплату, якщо він її уже придбав (оплатив).

5.4. За тривалістю платний доступ поділяється:

а) на 1 місяць (що становить 30 (тридцять) календарних днів) і

б) на 12 місяців (що становить 360 (триста шістдесят) календарних днів).

5.5. У разі зміни вартості платного доступу Адміністратор повідомляє про це Користувача.

5.6. Усіма акційними пропозиціями, орієнтованими на надання змоги новим Користувачам уперше отримати доступ до Передплати та/або разовий доступ до перегляду контенту за акційною ціною, кожен новий Користувач може скористатися не більш ніж один раз. Повторне використання вищезазначених акційних пропозицій розглядається як порушення Угоди користувача, й Адміністратор має право закрити доступ до Передплати та/або разовий доступ до перегляду контенту щодо окремої одиниці контенту для такого Користувача. Задля відстежування повторності використання акційних пропозицій Адміністратор має право використовувати дані, надані Користувачами під час використання Сайту або Додатка.

5.7. Грошовою одиницею обліку наданих/спожитих послуг є національна валюта України – гривня.

6. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

6.1. Доступ до Передплати надається з урахуванням технічних вимог, передбачених у цій Угоді.

6.2. Користувач підтверджує та погоджується, що доступ до Передплати надається Користувачеві лише за допомогою Сайту або мобільного Додатка.

6.3. Адміністратор установлює технічні засоби захисту контенту від несанкціонованого доступу та/або інших дій, заборонених згідно з умовами цієї Угоди або чинним законодавством, що застосовується до Угоди.

6.4. Для доступу до перегляду контенту за Передплатою за допомогою Сайту або мобільного Додатка необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє відтворювати контент.

6.5. Якість перегляду контенту залежить від швидкості роботи мережі Інтернет та інших критеріїв, у тому числі моделі Пристрою, що використовується.

6.6. Адміністратор не є відповідальним за будь-яку шкоду обладнанню або програмному забезпеченню Користувача чи іншої особи, спричинену або пов’язану з використанням Сайту чи мобільного Додатка під час перегляду Передплати.

6.7. Для доступу до Передплати необхідно залогінитися на Сайті, завантажити мобільний Додаток та здійснити вхід із доступом до Передплати за допомогою мобільного Пристрою.

7. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС (ПРОФІЛЬ) КОРИСТУВАЧА

7.1. Після реєстрації на Сайті або в мобільному Додатку й після оплати Передплати в порядку, передбаченому розділом 5 цієї Угоди, Користувач отримує доступ до свого облікового запису.

7.2. Під обліковим записом у межах цієї Угоди мається на увазі обліковий запис Користувача на Сайті та/або в мобільному Додатку, що містить відомості, необхідні для ідентифікації Користувача, та інформацію для авторизації.

7.3. За допомогою облікового запису Користувач може:

- заповнити свій профіль з інформацією про себе, вносити в нього корективи в разі зміни особистих даних;

- контролювати дію своїх доступів, строк платежів, а також історію оплат і перегляду контенту;

- переглядати кількість своїх бонусів та порядок їх нарахування в межах програми лояльності;

- переглядати можливі подарунки й обмінювати їх на власні бонуси відповідно до умов, зазначених в обліковому записі, за наявності таких;

- виконувати інші дії, описані в цій Угоді.

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Усі права інтелектуальної власності на користування Передплатою належать Адміністраторові.

8.2. Якщо інше прямо не передбачено в Угоді або не вказано Адміністратором, Користувач не набуває прав інтелектуальної власності на контент, зокрема не має права на відтворення одиниць контенту, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома і таке інше. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, Правовласників контенту або третіх осіб Користувач відповідає згідно з чинним законодавством України й міжнародно-правовими нормами.

8.3. Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту згідно з цією Угодою з метою отримання доступу до перегляду такого контенту, є порушенням авторського права, і Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за такі дії.

8.4. У разі якщо контент або інша інформація, надана в Передплаті, доводитиметься публічно, наприклад, у розважальних закладах і місцях проведення дозвілля, організатори такого публічного доведення відповідають і самостійно вирішують претензії Правовласників та/або третіх осіб, пов’язаних із таким використанням.

8.5. За Адміністратором лишається право без повідомлення Користувачеві будь-якої миті видаляти із Сайту або з Додатка будь-який розміщений контент.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Ця Угода міститься на Сайті і в мобільному Додатку у вільному доступі для Користувача. Чинна редакція Угоди доступна за адресою: https://shakhtar.com/uk-ua/membership-policy.

9.2. До цієї Угоди застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.3. Ця Угода укладається на невизначений строк і поширюється на Користувачів від моменту здійснення факту використання Передплати.

9.4. Усі суперечки й розбіжності, вимоги й претензії за цією Угодою мають вирішуватись шляхом переговорів. У разі якщо згоди між Сторонами не досягнуто шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку за місцеперебуванням Адміністратора згідно з чинним законодавством, що застосовується до Угоди.

9.5. Недійсність (незначність) або невідповідність застосовному чинному законодавству будь-якої з умов цієї Угоди не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яку з умов Угоди буде визнано недійсною (незначною), Адміністратор зобов’язується негайно замінити її іншою умовою, яка найбільше відповідатиме змістові умови, що замінюється, але при цьому буде дійсною.

9.6. Заголовки в Угоді наводяться для зручності та не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.

9.7. Усі терміни, які в тексті цієї Угоди пишуться з великої літери, мають ті значення, що наведено для них у цій Угоді, і їхні значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, що використовуються в цьому договорі та не визначені ним, мають такі значення, які визначено в чинному законодавстві, застосовному до цієї Угоди. Слова «включаючи» і «в тому числі» передбачають також поняття «без обмежень».

9.8. Будь-яке зобов’язання Сторони не вдаватися до якої-небудь дії містить зобов’язання не допускати виконання такої дії.

9.9. Адміністратор надає Користувачам доступ до служби підтримки, що відповідає за надання інформації в межах цього Сервісу. Звернувшись до служби підтримки, Користувач дозволяє її представникам і системам отримати доступ до необхідної інформації з його акаунта Shakhtar Club, що стосується використання Shakhtar Club, відповідно до Політики конфіденційності і з метою надання послуг підтримки та вирішення труднощів, що виникають у користуванні.

9.10. З будь-якими запитаннями, повідомленнями, пропозиціями, скаргами щодо Передплати Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надіслання відповідного листа на адресу для кореспонденції Адміністратора (вул. Григорія Андрющенка, 4г, Київ, Україна, 01135), за електронною адресою ([email protected]) або за номерами (0 800 300 314, +38 044 390 90 09).

9.11. У разі подання Користувачем, у тому числі якщо Користувач є власником авторського права, що порушено, скарги щодо контенту, розміщеного в Передплаті, Користувач зобов’язаний надавати документи, які підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію й контактні дані для зв’язку.