Favbet Puma СКМ

Інформація для акціонерів

Матеріали загальних зборів

 

Приватне акціонерне товариство «Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк)» пропонує до уваги акціонерів інформацію, визначену чинним законодавством України про акціонерні товариства, цінні папери та фондовий ринок як обов’язкову для розміщення на веб-сайті емітента.